Ağız Hijyeni

Sağlığı ve sağlıklılığı oluşturmak ve korumak için düzenlenmiş kural veya prensiplerin oluşturduğu bir sistemdir. Bizim kullandığımız alanda ağız hijyeni doğru bir tanımlamadır. Diş hijyeni kullanılmaz. Diş bakımı ağız hijyeninin bir basamağıdır. Amaç vücut hijyenini sağlamaktır. Genel vücut bakımının bir parçası olarak algıladığımızda ağız hijyeninin önemi daha iyi anlaşabilecektir. Tanım doğrultusunda ağız hijyeninin yetersiz olması halinde vücut hijyenik eksik, yetersiz olacağı açıktır. Bu noktadan hareketle ağız bölgesindeki herhangi bir rahatsızlığın doğru tanı ve tedavi yöntemleri ile çözümlenmemesi halinde tüm sistemi yani vücudumuzu etkileyecek olması çok doğru ve mantığa uygun bir sonuçtur.

Vücudumuzda birçok noktada karşımıza çıkabilen sistemik hastalıkların nedeninin araştırılması sırasında hastaların ağız ve diş muayenesine gitmesi istenebilmektedir. Vücudumuzun herhangi bir yerindeki iltihabın bulunduğu bölgeden uzak bir bölgede enfeksiyona neden olabilecek bir kaynak diye açıklanabilecek olan fokal enfeksiyon odakları içinde ensık karşımıza çıkanı ağız bölgesindeki iltihap odaklarıdır. Örneğin gözde katarakt söz konusu ise veya endokarditten (kalp kapakçıklarının iltihabı) söz ediliyor ise, akut eklem romatizması tablosu ile karşılaşıyorsa kesinlikle doktor konsültasyonları (konunun uzmanı hekimler arası bilgi alışverişi) arasında diş hekiminde yer aldığı görülecektir.

Ağiz hijyeni nasıl sağlanır

Bu açıklamalar doğrultusunda sonuç olarak diyebiliriz ki ağız hijyeni organizmanın yani insanın sağlığını direkt olarak etkileyen, vücut hijyenini oluşturan temel ögelerden biridir.

Ana konumuz olan çocuğa özel olarak olayı tekrar değerlendirmemiz gerekirse yukarıdaki bilgilere ek olarak çocukta vücut direncinin erişkine oranla daha düşük oluşu ve buna bağlı olarak çocukta enfeksiyon yayılma hızının daha hızlı oluşu olumsuz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine büyüme ve gelişim süreci içindeki bir çocukta ağız ve diş sağlığının yetersizliğinin söz konusu büyüme ve gelişim olaylarını da olumsuz yönde etkileyebilecektir. En basit olarak şu örnek verilebilir. Dişleri çürük olan çocuk istediği gibi yemek yiyemeyecektir.