Ortodonti Tedavisi

Ortodonti Tedavisi

Ortodonti Nedir?

Dişlerde oluşan yapısal bozuklukları inceleyerek; dişlerin çene kemiklerinde işlevsel şekilde yerleşmesini sağlamak adına çeşitli uygulamalar geliştiren ve planlayan diş hekimliği uzmanlık alanına Ortodonti adı verilir. Bu uzmanlık alanının kapsamı fiziki olarak çapraşık, yapı bozukluğu içerek, çene kemiği kaynaklı kaymaları olan ve çeşitli sebeplerle optimal formdan uzaklaşmış diş yapılarını tedavi etmektir. Ortodonti tedavisi alanında uzman ortodontist diş hekimleri tarafından yürütülür. Tedavilerin uygulama teknikleri, kullanım materyalleri, uygulama süreçleri ve fiyatlandırma özellikleri her tanı ve uygulama için farklılıklar göstermektedir.

Halk içinde ‘’diş teli’’ tedavisi olarak adlandırılan ortodonti çalışmaları temelde; uzman tarafından planlanan süreçler kapsamında aparey materyaliyle uygulanan tedavilerdir. Diş yapısının formunu ve dizilişini belirlenen ölçülere ayarlamak adına belirli sürelerde kullanımı uygun görülen materyaller diş yüzeyine oturtularak fiziki formun değiştirilmesi sağlanır. Ortodonti tedavilerinde kullanılan materyallerin kullanım süreleri ve değişim süreçleri ilgili hekim tarafından belirlenir, belirli aralıklarla ölçümleme yapılarak ilerleyiş kaydedilir ve çıkarılmaları için de hekim onayı gerekir.

Ortodonti Tedavisi Nedir?

Diş oluşum süreçleri belirli adımlara ve kurallara bağlıdır. Bu adımlardan herhangi birinde eksiklik oluşması, yanlış uygulama yapılması veya belli kurallara uygun hareket edilmemesi sonucu; çene ve diş dizilimi yapısında farklı sorunlar meydana gelebilir. Örneğin; gereğinden uzun süre biberon ya da yalancı meme kullanan çocukların çene yapıları farklı gelişir. Bu durum dişlerin tutunduğu zemini etkiler ve diş çıkış sürecinde belli çapraşıklıklar meydana gelebilir. Bazı hallerde çene geriliği oluşabilir. Böyle durumlar yaşanması halinde gerekli bakım ve tedavilerin yapılmasıyla ortodonti bölümleri ilgilenir. Ortodonti tedavisini ve bağıl süreçleri alanında uzman hekimlerce yürütülür.

Ortodonti tedavisi; ilgili bölüm ve uzman hekim tarafından çene yapısı, diş dizilim yapısı ve oluşum bozuklukları olan kişilerde ağız ve diş sağlığı için yapılan uygulamalar bütünüdür. Bu kapsamda çene ve diş dizilim yapısından meydana gelen bozukluklar ile farklı iskeletsel çapraşıklıklar tedavi edilir. Bazı durumlarda ortodonti ve cerrahi iş birliği içinde çalışabilir. Dişlerin dizilim bozuklukları veya çapraşık dizilim hallerinde ortodonti uzmanları tarafından diş teli tedavileri uygulanır.

Ortodonti Tedavisini Kim Yapar?

Ortodonti tedavilerinin planlanması; tanı, tetkik ve teşhis süreçlerinin yönetilmesi, kullanılacak yöntem ve tekniklere karar verilmesi gibi tüm süreçler alanında uzman ortodontist (ortodonti uzmanı diş hekimi) tarafından yönetilir. Her hastalığın veya operasyonun uygulama adımları kendine özgü bir planlama içerisinde gerçekleşir. Çünkü her bireyin iskelet yapısı, yaşı, fiziksel özellikleri gibi pek çok kriter birbirinden farklıdır. Bu nedenle tedavi süreçlerinde uzman denetimi ve uygulaması kapsamında profesyonel planlamalar yapılır. Dolayısıyla ortodonti tedavisi için gerekli tüm karakteristik ortodontist tarafından hastanın özelliklerine bağlı şekilde belirlenir.

Ortodonti Tedavisi Kimlere Yapılır?

Ağız ve diş hastalıkları kapsamında özel bir çalışma alanı olarak hizmet verilen ortodonti bölümü; çeşitli hastalıklar ve yapısal bozukluklar için başvurulan bir bölümdür. Ortodonti tedavisi uygulanan hastalık ve talep durumlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Yapısal diş bozuklukları/ çapraşık dizilim
  • Diş zemini sorunları
  • Çene geriliği
  • Çene yapısında anormallikler
  • Diş boşluğu temelli kaymalar
  • Estetik uygulamalar

Ortodonti bölümünde yapılan uygulamalar hastalar tarafından işlevsel kayıpların yanı sıra estetik kaygıyla da talep edilebilir. Diş diziliminde oluşan çarpık düzenin görünümde yarattığı negatiflik ortodonti tedavileri ile ortadan kaldırılabilir. Hastalık estetik görünüme kavuşması ve işlevsel bir diş düzenine sahip olması için birbirinden farklı tekniklere ve yöntemlere sahip ortodonti tedavisi alternatifleri bulunmaktadır.

Çene yapısı anormallikleri ve çene geriliği gibi durumlar için ortodontiye başvurulduğunda hastanın durumuna bağlı olarak cerrahi müdahale yapılabilir. Çünkü bazı yapısal bozuklukların ortodonti teknikleriyle düzeltilmesi mümkün olmamaktadır. Bazen de bu yetersizlik hastanın yaşına bağlı olur. Bu sebeple ortodonti uygulamalarıyla çene cerrahisinin iş birlikli çalıştığı çene bozuklukları tedavileri de oldukça yaygın, verimli uygulamalardır.

Ortodonti Tedavisi Fiyatları

Her tedavi sürecinde olduğu üzere ortodonti tedavisi için de sürecin gerektirdikleri ve uygulama adımları farklılıklar gösterebilir. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak uygulamaların süresi, kullanılan materyallerin tercihi gibi kriterler fiyatlandırma alternatiflerinin oluşmasına sebep olur. Her tedavi süreci kendi karakteristiği doğrultusunda değerlendirilir ve her uygulama planının gereklilikleri ücret tarifelerini yakından etkiler. Bu bağlamda ortodonti bölümlerinden alınan hizmetlerin kapsamına ve süresine bağlı şekilde farklı ortodonti tedavisi fiyatları söz konusu olmaktadır. Hangi tedavinin ne kadar ücretle yapıldığını incelemeler sonrası ilgili kurumdan öğrenmek mümkündür.
 

uzmanlar-dis-klinigi-whatsapp-iletisim Sizi Arayalım